Każdy Klient naszego sklepu posiada prawo do zgłaszania reklamacji lub odstąpienia od umowy wg zgodnych z aktualnie obowiązującymi regulacjami dotyczącymi Praw Konsumenta.

Zasady te zawarte są poniżej oraz w Regulaminie Sklepu

REKLAMACJE

Z uwagi na używane produkty oferowane przez Sklep, towary nie są objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.

Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli zakupiony produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

    • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
    • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
    • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

   Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wadliwość Towarów w zakresie określonym przez przepisy Kodeks cywilnego.

   Reklamacja może zostać złożona poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego znajdującego na stronie Sklepu w zakładce Zwroty i reklamacje.

   Klient składa reklamację pisemnie na adres: ARTMA Patrycja Pikińska, Zduny, ul. Kaliska 6, 62-860 Opatówek lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje(at)artmagames.pl

   Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz danych kontaktowych składającego reklamację ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

   Aby przyspieszyć proces reklamacji do odsyłanego towaru zaleca się dołączyć dowód zakupu oraz wypełniony Formularz reklamacji.

   Klient powinien dostarczyć produkt na koszt Sklepu najtańszą możliwą przesyłką rejestrowaną na adres siedziby Sklepu.

   Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

   PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   Klienci będący konsumentami mogą odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od momentu objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, za wyjątkiem umowy:

        • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
        • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

   Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu.

   Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które można złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem pocztą na adres Siedziby Firmy, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@artmagames.pl.

   Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

   Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy, Sklep niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres za pośrednictwem którego oświadczenie zostało wysłane.

   Konsument wraz z odstąpieniem od umowy ma obowiązek niezwłocznie zwrócić towar, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Z uwagi na bezpieczeństwo zalecany jest zwrot towarów w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

   Zwracany towar Klient powinien dostarczyć przesyłką poleconą na Adres siedziby sklepu.

   Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

   Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   Sklep dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności (cena towaru oraz koszt dostarczenia rzeczy) w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumenta.

   Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   Sklep może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć